Budżetowanie zadań samorządu terytorialnego

dr Janusz Mazurek

Konspekt zajęć | pdf

Na wykładzie sprawdzana jest lista obecności. Za wszystkie obecności będzie 4,5. Za każdą nieobecność 0,5 oceny niżej.

SZUKAJ NA STRONIE