Dokumenty

Praca magisterska 2015

Harmonogram obron | pdf
Warunki przystąpienia do obrony pracy magisterskiej | pdf
Wymogi dotyczące pracy magisterskiej | pdf
Strona tytułowa pracy magisterskiej | doc
Podanie o dopuszczenie do obrony | pdf
Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej | pdf
Karta obiegowa | pdf

Dokumenty i inne ważne informacje

Strona tytułowa pracy licencjackiej | doc
Warunki przystąpienia do obrony pracy licencjackiej/magisterskiej | pdf
Podanie o rozłożenie czesnego na raty | pdf
Informacje WSEI o stypendiach | link
Informacje ogólne o stypendiach | link

Specjalności

Lista specjalności wraz z przedmiotami | pdf
Podanie o zmianę specjalności | doc

Praktyki

Podanie dot. miejsca praktyk | pdf
Podanie o zaliczenie praktyk | pdf
Informacje WSEI o praktykach | link
Praktyki można zaliczyć także na podstawie stażu z Urzędu Pracy

SZUKAJ NA STRONIE