Egzaminy i zaliczenia na prawach egzaminu

ADMINISTRACJA - st. II stopnia

SEMESTR PIERWSZY:
 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowo-administracyjne

SEMESTR DRUGI:
 • Ochrona środowiska
 • Konstytucyjne ustroje państw UE (ABP, AP)
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego (ABP, AP)
 • Partie i systemy partyjne (AP)
 • Umowy gospodarcze (AG)
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego (ABP)
 • Prawo samorządu terytorialnego (AP)
 • Podatki i opłaty samorządowe (AG)

SEMESTR TRZECI:
 • Przygotowanie projektów do UE
 • Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

SEMESTR CZWARTY:
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Organizacje międzynarodowe (ABP, AP)
 • Europejskie prawo bankowe (AG)

ADMINISTRACJA - st. I stopnia

SEMESTR PIERWSZY:
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji

SEMESTR DRUGI:
 • Prawo administracyjne (cz. ogólna)
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Konstytucyjny system organów państwowych

SEMESTR TRZECI:
 • Prawo administracyjne (cz. szczegółowa)
 • Finanse publiczne
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze

SEMESTR CZWARTY:
 • Prawo cywilne
 • Prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne

SEMESTR PIĄTY:
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Zarządzanie projektami

SEMESTR SZÓSTY:
 • Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

SZUKAJ NA STRONIE