Podstawy ekonomii

dr Krzysztof Żuk

Pytania na egzamin | doc | pdf
Notatki z wykładów z lat poprzednich | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
Najważniejsze zagadanienia - pytania i odpowiedzi | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
Ściąga z ekonomii | doc | pdf
Notatki z wykładu 24.10.2010 | jpg 1 | jpg 2 | jpg 3
Pojęcie i funkcje rynku, klasyfikacja rynków | jpg
Rynkowa alokacja zasobów gospodarczych | jpg

SZUKAJ NA STRONIE