Etyka i logika prawnicza

ks. mgr Adam Raczkowski

Zagadnienia na 2 część zaliczenia - Etyka w formie ściągi | doc | pdf
Zagadnienia na 2 część zaliczenia - Etyka wersja 2 | doc | pdf
Zagadnienia na 2 część zaliczenia - Etyka | doc | pdf
Pytania z 1 części zaliczenia - Logika | pdf
Odpowiedzi na pytania z Logiki | doc | doc | doc | pdf
Materiały z platformy
Logika prawnicza - wstęp | pdf | docx
Logika - język jako system znaków | doc
Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa | doc
Logika w wykładni prawa | doc
Notatki z wykładów z 2010 r. | pdf
Notatki z wykładów | doc | pdf
Jak wygląda zaliczenie?
Zaliczenie składa się z dwóch testów - z Logiki prawniczej i z Etyki. Pierwszy test odbędzie się 21 maja, a drugi 4 czerwca. Materiały można znaleźć na platformie e-learningowej WSEI - dl.wsei.lublin.pl
Zagadnienia na zaliczenie cz. 1: (wszystko jest w materiałach z platformy)
1. Jakie mamy typy języka? (język prawny)
2. Co to jest: znak, oznaka, ślad?
3. Wymień i scharakteryzuj główne dyrektywy związane z tworzeniem prawa
4. Jakie znamy luzy w prawie? (2 rodzaje)
5. Zasady interpretacji tekstów prawnych, reguły kolizyjne

SZUKAJ NA STRONIE