Europejskiej prawo bankowe

dr Jan Mojak

Na zaliczenie należy napisać referat (na 7 stron) na jeden z trzech tematów:
1. Szczególny status banków jako instytucji finansowych w prawie europejskim.
2. NBP jako bank centralny – struktura, organy i funkcje.
3. Szczególny status banków w obrocie gospodarczym

Referaty można zostawiać w Dziale Obsługi Studenta na I piętrze lub przynieść na ostatni wykład.

SZUKAJ NA STRONIE