Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE

dr Marek Białach

Test 7 | doc | pdf
Test 5 i 6 | doc | pdf
Test 4 | pdf
Test 3 | jpg 1 | jpg 2
Test 1 i 2 | pdf

Powyższe testy przydadzą się prawdopodobnie na 3-cim semestrze.

ZALICZENIE
Należy napisać kilka zdań o możliwości skorzystania z funduszy europejskich. Pomocne będą dokumenty na stronie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
lub
dla pozostałych test!

Te kilka zdań ma zawierać mniej więcej takie informacje:
Nazwa Programu Operacyjnego
który Priorytet
jakie Działanie
jakie Poddziałanie
na co przeznaczone są te środki
jaka instytucja zarządzająca
jaka instytucja pośrednicząca
w jakiej formie pomoc

Poniżej macie przykładowe prace. Przypominam - to jest tylko wzór, żeby przypadkiem komuś nie wpadło do głowy oddanie pracy tej samej treści!
Wzór nr 1
Wzór nr 2
Wzór nr 3
Wzór nr 4
Wzór nr 5
Wzór nr 6

SZUKAJ NA STRONIE