Instytucje i źródła prawa UE

dr Jarosław Czerw

Oceny końcowe | pdf
Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach.
Wszystkie obecności - ocena bdb
1 nieobecność - ocena db
2 nieobecności - ocena dst
3 i więcej nieobecności - zaliczenie ustne

SZUKAJ NA STRONIE