Konstytucyjny system organów państwowych

prof. zw. dr hab. Mirosław Granat

Dwa testy z 2012 r. od Winklera | pdf
Test egzaminacyjny z dnia 19.06.2011 | pdf
Oceny z egzaminu | pdf
Pytania z poniższych testów w formie ściągi | doc | pdf
Test z egzaminu zerowego 2011 gr. 2 | pdf
Test z egzaminu zerowego 2011 gr. 1 | pdf
Test z poprzedniego roku (2 wersje) | pdf | pdf
Najważniejsze zagadanienia, zwięzła forma | docx | pdf
Notatki z wykładów razem | docx | pdf
Notatki z kolejnych wykładów | doc 1_2 | 3 | 4 | 5 | 6_7 | 8 | 9 | 10 | pdf 1_2 | 3 | 4 | 5 | 6_7 | 8 | 9 | 10
"Prawo Konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach" | Zakres materiału na egzamin z książki prof. Granata
Rozdziały II, IV pkt. 8-24, IX, X, XII, XIII, XV

SZUKAJ NA STRONIE