Ochrona przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym

dr Dorota Lebowa

Test zaliczeniowy | jpg

Nie są sprawdzane obecności na wykładzie, ale każdy kto będzie miał min. 3 obecności będzie miał pewną ocenę 3. Jeżeli ktoś nie będzie miał 3 obecności, na ostatnim wykładzie (11 stycznia 2015) będzie musiał napisać test. Osoby chętne mogą zrobić prezentację, grupy max. 5 osobowe.

SZUKAJ NA STRONIE