System ochrony prawnej w UE

dr Jarosław Czerw

Zaliczenie
Są dwie alternatywne możliwości zaliczenia:

  1. Obecność na wykładach; każda nieobecność to 0,5 oceny w dół; przy jednej obecności zaliczenie ustne
  2. Zaliczenie w formie ustnej

SZUKAJ NA STRONIE