Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

dr Michał Jarmuł

Oceny z egzaminu, także z poprawki pdf
Ściąga na poprawkę pdf
Pytania egzaminacyjne gr. 2 i 4 pdf
Pytania egzaminacyjne gr. 1 i 3 pdf
Pytania i wyjaśnienia do pytań z poprzednich lat, które dawał Jarmuł pdf
Test egzaminacyjny nr 3 pdf
Pytania dla osoby, która jako pierwsza podeszła do egzaminu pdf
Najważniejsze zagadanienia - ściąga doc pdf
Konspekt wykładu w formie ściągi 2 doc pdf
Test egzaminacyjny w formie ściągi doc pdf
Test egzaminacyjny z roku 2007 pdf
Test egzaminacyjny z poprzednich lat doc pdf
Pytania, odpowiedzi - ściąga doc pdf
Trójstopniowy podział terytorialny - porównanie doc pdf
Konspekt wykładu w formie ściągi doc pdf
Konspekt wykładu doc pdf
Hasło do platformy: ad2sem

SZUKAJ NA STRONIE