Organizacje międzynarodowe

prof. zw. dr hab. Lech Antonowicz

Materiały | doc | pdf

Osoby chętne do zaliczenia na ocenę wyższą niż 3 muszą odpowiedzieć ustnie lub napisać pracę na 2-4 strony na jeden z tematów:

1. Skład i kompetencje Rady Bezpieczeństwa ONZ.
2. Warunki uzyskania członkowstwa ONZ.
3. Zasady głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
4. Statuty organizacji międzynarodowych (na przykładzie Karty Narodów Zjednoczonych).

UWAGA - Pan prof. bardzo dokładnie sprawdza te prace i liczy się wszystko, kropki, przecinki, a w szczególności przypisy. Za ich brak obniża ocenę.

Prof. Antonowicz ma dyżur na uczelni w każdy czwartek w godz. 9.30 - 11.30 (z wyjątkiem 21.05 - dyżur przeniesiony na 20.05).

SZUKAJ NA STRONIE