Partie i systemy partyjne

prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki

Notatki z wykładów z lat poprzednich | doc
Test 1 | pdf

Wszyscy mają ocenę 3. Jeżeli ktoś chce ocenę wyższą to pisze test w niedzielę 30 marca.

SZUKAJ NA STRONIE