Polityka regionalna UE i Polski, instytucje wspierające rozwój regionalny

dr Jan Polski

Materiały dr Jan Polski
Zasady planowania regionalnego w warunkach integracji Polski z Unią Europejską

doc
Problemy urbanizacji w polityce rozwoju regionów doc
Przesłanki planowego kształtowania aglomeracji lubelskiej doc
Marketing terytorialny jako narzędzie regionalnej polityki inwestycyjnej doc
Zrównoważony rozwój pdf
Nowe akcenty w rozwoju regionalnym w Polsce w ramach UE. Gospodarka przestrzenna doc
Problemy kształtowania ładu przestrzennego w świetle idei zrównoważonego rozwoju doc
Wybrane instrumenty polityki regionalnej doc
Parlament europejski pdf
----------------------
Najważniejsze informacje pdf doc
Sylabus pdf
Zaliczenie
Zaliczenie będzie dla wszystkich. Ci, którzy chcą zdawać na stopień, powinni zapoznać się z materiałami przesłanymi przez dr Polskiego. Dodatkowo powinni poszukać haseł: konkurencyjność, rozwój zrównoważony, spójność.

SZUKAJ NA STRONIE