Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

dr Wiesław Perdeus

Opracowane zagadnienia na zaliczenie | doc | pdf
Zagadnienia na zaliczenie | pdf
Notatki z wykładów | doc | pdf
Test z lat poprzednich | doc

Miał nie robić listy, ale na jednym z wykładów zrobił.
Zaliczenie w formie odpowiedzi na 2 pytania opisowe.

W 2015 r. dał takie pytania:
1. Zasady systemu ubezpieczeń społecznych
2. Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego, terminy, jego wysokość oraz okoliczności powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego
3. Pojęcie wypadku przy pracy oraz wymień przykłady wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy

SZUKAJ NA STRONIE