Postępowanie sądowo-administracyjne

prof. Krzysztof Chorąży

Test z platformy e-learningowej z odpowiedziami | pdf
Slajdy z ćwiczeń | pptx
Kazusy dla gr. 4 i 9 | doc 1 | doc 2
Notatki gr. 8 | docx
Pytania na zaliczenie gr. 8 | docx

Ćwiczenia gr. 8 - mgr Piotr Głuszak
Spośród trzech zajęć, należy być co najmniej dwa razy i to wystarczy na ocenę 3. Jeżeli ktoś chce wyższą ocenę - będzie odpowiadał ustnie na ostatnich zajęciach. Należy znać wybrane artykuły z ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz z Ustawy o ustroju sądów.

SZUKAJ NA STRONIE