Prawo publiczne gospodarcze

dr Tomasz Demendecki

Testy z 1szego terminu 2013 | jpg 1 | jpg 2 | jpg 3 | jpg 4
Wyniki zerówki 2013 | pdf
Testy z zerówki 2013 | pdf 1 | pdf 2
Krótka ściąga, najważniejsze informacje | pdf
Zaliczenie z ćwiczeń dr Makarzec | pdf
Testy z egzaminu z lat poprzednich
1_doc | 2_jpg | 3_jpg | 4_jpg | 5_jpg | 6_jpg | 7_jpg
Wydawanie zezwoleń na przewóz osób na terenie województwa | doc
Notatki z ćwiczeń gr. 1 2012/2013 | doc
Notatki z wykładów | doc
Materiał z platformy e-learningowej | doc
Pytania na egzamin przykładowe | doc
Notatki z wykładów z 2008 r. | doc
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | doc
----------------------------------
Materiały od mgr. Gębali
Komercjalizacja | pdf
Koncesje | doc
Koncesje i zezwolenia | pdf
Kontrola działalności gospodarczej | doc
Kontrola przedsiębiorcy | pdf
Nieuczciwa konkurencja | pdf
Ochrona konkurencji i konsumentów | doc
Ochrona konkurencji i konsumentów | pdf
Pojęcie przedsiębiorcy | doc
Przedsiębiorstwa państwowe | doc

Na każdym wykładzie sprawdzana będzie obecność.
Egzamin - test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru.
Za ocenę bdb z ćwiczeń - pół oceny na egzaminie w górę.
Za obecności na wykładach - pół oceny na egzaminie w górę i możliwość pisania na zerówce.

SZUKAJ NA STRONIE