Prawo administracyjne (cz. szczegółowa)

prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski

Wyniki egzaminu z 21.01.2012
a b f j k m p s t
Egzamin z 21.01.2012 pdf
Test prof. Kucharskiego, przepisany do worda, także w formie ściągi i różnice stow i fund doc
Pytania z zaliczenia (dr Makarzec) - 2012 doc
Test egzaminacyjny z odpowiedziami z poprzedniego roku - 2011 doc
Notatki z ćwiczeń gr. Paździor 2011 doc
Stowarzyszenia o statusie specjalnym (materiały prof. Kucharskiego) pdf
Testy z lat poprzednich doc
Fundacje i stowarzyszenia - porównanie doc
Fundacje i stowarzyszenia - podobieństwa i różnice (materiały prof. Kucharskiego) pdf
Fundacje i stowarzyszenia doc
Referat gr. 1 - Stowarzyszenia o statusie specjalnym pdf
Referat gr. 1 - Stowarzyszenia pdf doc
Referat gr. - System oświaty doc
Referat gr. 1 - Fundacje cz. 2 pdf
Referat gr. 1 - Zakłady karne doc
Referat gr. 4 - Zakłady opieki zdrowotnej doc
Referat gr. 7 - Zakłady karne pdf
Referat gr. 1 - Muzea doc
Referat gr. 4 - Muzea pdf
Referat gr. 1 - Szkolnictwo wyższe w Polsce doc
Notatki z ćwiczeń gr. 1 2011 doc
Najważniejsze informacje - ściąga pdf doc
Materiały z ćwiczeń pdf ppt
Zwolnienie z egzaminu
Zwolnione z egzaminu będą osoby, które z ćwiczeń uzyskają oceny 4,5 lub 5.

SZUKAJ NA STRONIE