Prawo budowlane i ochrona środowiska

dr Dorota Lebowa

Test zaliczeniowy | jpg
Wybrane zasady ogólne Prawa ochrony środowiska | pdf

Nie ma listy. Na platformie e-learningowej pojawią się materiały i zadania, które trzeba będzie zrobić. Dodatkowo chętni mogą zreferować jakiś temat. A na koniec będzie test zaliczeniowy.

SZUKAJ NA STRONIE