Prawo cywilne

dr Jan Mojak

Wyniki egzaminu | pdf
Pytania z egzaminu 23.06.2012 | doc
Wyniki zaliczenia gr. 3 | pdf
Wyniki zaliczenia gr. 6 | pdf
Testy zaliczeniowe gr. 1 (mgr Żywicka) | doc | doc
Notatki z ćwiczeń 2011/2012 gr. 1 | doc
Ogólna ściąga | doc
Umowy ściąga | doc
Kolejne wykłady 2003 | doc
Kompletne wykłady 2008 | doc
Notatki z ćwiczeń Gębala | doc
Notatki z wykładów 29-30.10.2011 | doc
Pełne notatki z ćwiczeń w formie ściągi | doc
Postępowanie cywilne - testy | doc
Ściąga 1 | doc
Najważniejsze informacje 2 | doc
Najważniejsze informacje | doc
Notatki z ćwiczeń z lat poprzednich | pdf | doc
Książka dr Mojaka "Zarys prawa cywilnego stan prawny na dzien 31.01.2010" T. A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka | pdf
----------------------------------------------
Materiały dla gr. 3 i 6 od Piotra Szczekali
pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości | doc
własność | doc
współwłasność, użytkowanie wieczyste, posiadanie, prawa rzeczowe ograniczone | doc
źródła informacji o nieruchomościach - księgi wieczyste | doc

SZUKAJ NA STRONIE