Prawo karne i wykroczeń

dr Ewa Kruk

Kolejne notatki z wykładów | doc
Wykłady z 2011 r. | doc
Wykłady z 2008 r. | doc
Zaliczenie
Na zaliczenie trzeba napisać pracę na 3-4 strony i oddać ją 1 lub 2 czerwca, temat: "Pojęcie przestępstwa: -Definicja formalno-materialna -Elementy przestępstwa"

SZUKAJ NA STRONIE