Prawo podatkowe w UE

dr Monika Kępa

Wykłady z 2013 r. | doc
Wykłady z 2012 r. | doc 1 | doc 2 | doc 3

Zasady zaliczenia
Na ocenę 3 należy być na co najmniej 3 z 4 wykładów.
Podczas wykładów wpisujemy się na listę, która będzie wyrywkowo sprawdzana. Jeżeli kogoś z listy nie będzie na wykładzie to skreślona zostanie cała lista.
Na wyższą ocenę zaliczenie będzie w formie ustnej.

SZUKAJ NA STRONIE