Prawo rolne i żywnościowe

dr Radosław Pastuszko

Zaliczenie
Wykłady nie są obowiązkowe. Na zaliczenie konieczne jest napisanie pracy na jeden z tych tematów.

Praca musi spełniać poniższe warunki:
- 5000 znaków (ze spacjami)
- czcionka 12; interlinia 1,5 cm; marginesy 2,5 cm
- format pliku: doc, docx, rtf, odt, pdf
- nieprzekraczalny termin złożenia pracy: 27 maja 2013 r.
- należy wysłać na adres: egzaminwsei@gmail.com
- w pracy należy wskazać źródła prawa oraz przedstawić wykaz źródeł
- prace, które nie spełniają powyższych wymagań - nie będą sprawdzane
- prace zostaną sprawdzone w systemie antyplagiatowym

SZUKAJ NA STRONIE