Prawo samorządu terytorialnego

dr Jarosław Czerw

Najważniejsze informacje do tego, aby zaliczyć test | doc
Pytania testowe z lat poprzednich | pdf1 | pdf2
Notatki z 2014 r. | pdf
Ściąga z 17 pytaniami | doc
Wykłady z 2009 r. | doc

Na zaliczenie ma być test 12 pytań jednokrotnego wyboru. Dodatkowo za 5 obecności na wykładach ocena wyżej.

SZUKAJ NA STRONIE