Prawo urzędnicze

dr Wiesław Perdeus

Na wykładach była lista obecności, która była podstawą zaliczenia.

SZUKAJ NA STRONIE