Przygotowanie projektów do UE

dr Marek Białach

Na pierwszych ćwiczeniach rozmawialiśmy o projekcie jaki chcielibyśmy przygotować (grupy 4-6 osób). Na drugich ćwiczeniach zaczęliśmy pisać wniosek w generatorze wniosków.

SZUKAJ NA STRONIE