Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze

dr Ewa Kruk

Test z 2015 r. | jpg
Test zaliczeniowy 1 | doc | pdf
Test zaliczeniowy 2 | doc | pdf
Test zaliczeniowy 3 | jpg
Test zaliczeniowy 4 | jpg
Test zaliczeniowy 5 | jpg
Ściąga 1 | doc | pdf
Ściąga 2 | doc | pdf
Ściąga 3 | jpg
Notatki 1 | doc | pdf
Notatki 2 | doc | pdf
Notatki 3 | doc | pdf
Notatki 4 | doc | pdf
Zagadnienia egzaminacyjne | doc | pdf

SZUKAJ NA STRONIE