Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

dr Janusz Mazurek

Zagospodarowanie przestrzenne - pytania z kartkówki doc
Gospodarka nieruchomościami - zagadnienia pdf
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pdf
Szczegółowy program zajęć pdf
Zaliczenie
Zaliczenie odbędzie się na podstawie obecności na wykładach

SZUKAJ NA STRONIE