Zagospodarowanie przestrzenne

dr Janusz Mazurek

Pytania z kartkówki mgr | pdf
Program zajęć 2014 | pdf
Pytania z kartkówki z licencjatu | doc
Gospodarka nieruchomościami - zagadnienia | pdf
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | pdf
Szczegółowy program zajęć | pdf

Zaliczenie
Zaliczenie na podstawie obecności i kartkówki. Za wszystkie 5 obecności ocena 4,5. Każda obecność mniej minus 0,5 stopnia. Za kartkówkę 0,5 stopnia w górę lub w dół.

SZUKAJ NA STRONIE