Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

dr Jan Mojak

Książka dr Mojaka roz. 3
roz. 5
roz. 19
Notatki z ćwiczeń gr. 1 - 2011 doc
Notatki z ćwiczeń gr. 6 - 2011 doc
Notatki z wykładu 15.10.2011 doc
Notatki z wykładów 2011 doc
Papiery wartościowe doc
Prawo papierów wartościowych doc
Ściąga 4 doc
Ściąga 1 doc
Ściąga 3 doc
Konspekt, najważniejsze info doc
Najważniejsze informacje z wykładów doc
Pojęcie rynku kapitałowego doc
Droga spółki na giełdę doc
Prezentacja ppt
Opracowanie - rynek kapitałowy doc
Materiały mgr Gębala: Prezentacja ppt
Materiały mgr Gębala: cz. 1 doc
Materiały mgr Gębala: cz. 2 doc
Materiały mgr Gębala: cz. 3 doc
Materiały mgr Gębala: cz. 4 doc
Materiały mgr Gębala: Akcja imienna - przykład doc
Materiały mgr Gębala: Akcja na okaziciela - przykład doc
Materiały mgr Gębala: Prospekt emisyjny - przykład pdf
Materiały mgr Gębala: Świadectwo depozytowe - przykład doc
Zaliczenie - na podstawie obecności na wykładach
Dla chętnych na ocenę
Referat na jeden z dwóch tematów (5-6 stron):
1. Odpowiedzialność wekslowa
2. Obligacje jako papiery wartościowe

SZUKAJ NA STRONIE