Seminarium

ADMINISTRACJA - st. II stopnia

Lista promotorów wraz z tematami seminariów | pdf

dr Jarosław Czerw
Lista tematów tutaj

dr Marzena Kucharska-Derwisz
Lista tematów tutaj

ADMINISTRACJA - st. I stopnia

Lista promotorów wraz z tematami seminariów | pdf
Przykładowe tematy prac - prof. Popik-Chorąży | pdf
Wytyczne do napisania pracy od prof. Kucharskiego | pdf

dr Jan Mojak
Należy samemu wybrać sobie temat pracy i zrobić jej plan. Zatwierdzić go musi dr Mojak. Można korzystać z jego książki i to właśnie z niej wybrać temat. Na każdym spotkaniu sprawdzana jest lista obecności.

dr Mariusz Paździor
Temat pracy można samemu zaproponować lub zgłosić się do dr Paździora to on zaproponuje (wspomniał, że jak się samemu wymyśli to lepiej i łatwiej bo on łatwych tematów nie daje). Praca ma liczyć nie mniej niż 60 stron, ma mieć 3 rozdziały i do każdego rozdziału 3 podrozdziały. Literatura to co najmniej 20 pozycji książkowych. Wykaz źródeł: 1) literatura, 2) akty prawne, 3) orzecznictwo TK, SN, NSA. Na następnym seminarium dobrze mieć ogólny zarys tematu na jaki chce się pisać pracę. Do końca semestru wymaga gotowego planu pracy i zaakceptowanego tematu. Seminaria podobno maja być na każdym zjeździe.

prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
Pierwsze spotkanie dla wszystkich. Pozostałe spotkania odbywać się będą indywidualnie.

dr Jarosław Czerw
Należy wybrać temat pracy, napisać jej plan i wstępną bibliografię. Całość można wysłać na maila: czerw@post.pl
Spotkania indywidualne.

SZUKAJ NA STRONIE