Socjologia organizacji

dr Justyna Kowalczyk

hasło do platformy e-learningowej: odyniec2014

Zaliczenie
Na wykładzie była lista, ale podobno nie będzie podstawą do zaliczenia. Na zaliczenie należy napisać pracę na zadany temat. Pracę należy przesłać na maila justkowalczyk@gmail.com do dnia 1 czerwca 2014 r. Do dnia 5 czerwca 2014 r. spóźnialscy, ale z uzasadnieniem.
Wymogi nt. pracy:
Proszę wybrać jeden z zaproponowanych tematów: Praca o charakterze autorskim, powinna liczyć od 6-10 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, lewy margines 3, prawy 2,5) z bibliografią na końcu. Pamiętajcie o wpisaniu imienia i nazwiska oraz tematu, trzeba dodać przynajmniej dwie pozycje literatury, w przypadku stron internetowych - adresy stron i data
W temacie maila: IMIĘ NAZWISKO

Tematy prac:

 1. Współczesne dysfunkcje organizacji.
 2. Funkcje organizacji nowego typu w społeczeństwie informacyjnym i obywatelskim.
 3. Organizacje i instytucje w społeczeństwie informacyjnym.
 4. Funkcja kontrolna organizacji i instytucji w społeczeństwie.
 5. Instytucjonalizacja życia społecznego. Nowe formy organizacji społecznej.
 6. Władza organizacyjna - funkcje i dysfunkcje jej sprawowania.
 7. Nowe formy organizacji społeczeństwa: ruchy społeczne, ruchy obywatelskie, ruchy sprzeciwu obywatelskiego.
 8. Procesy komunikowania wewnątrz organizacji - teoria i praktyka.
 9. Media jako instytucje życia publicznego.
 10. Technicyzacja funkcjonowania instytucji społecznych - wady i zalety wprowadzania nowych technologii w instytucjach.
 11. Media relations jako element kreowania wizerunku organizacji.
 12. Problemy i wyzwania komunikacji wewnętrznej w organizacji.
 13. Wewnętrzne public relations organizacji.
 14. Organizacyjne aspekty działań public relations.
 15. Konflikty w organizacji i sposoby ich rozwiązywania.
A tutaj macie skan kartki od dr Kowalczyk, gdzie oprócz tematów macie propozycję pomocnej literatury.

SZUKAJ NA STRONIE