Organizacja ochrony środowiska

dr Dorota Lebowa

Zaliczenie
Zaliczenie odbędzie się na podstawie aktywności podczas omawiania wskazanych tematów na wykładach. Harmonogram przedstawiania tematów:

20 maja - lewa strona auli E (od wejścia)
temat: Organy w zakresie ochrony środowiska
na podstawie Ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska - od art. 366

2 czerwca - prawa strona auli
temat: Prawne formy ochrony przyrody
na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

3 czerwca - środkowa część auli
temat: Odpowiedzialność prawna w zakresie ochrony środowiska
na podstawie Ustawy z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
Dział odpowiedzialność
- kiedy można mówić o odpowiedzialności za szkodę (ogólnie)
- mamy 3 reżimy (rodzaje odpowiedzialności) 1. administracyjną 2. cywilną 3. karną (omówienie ogólnie każdej)

SZUKAJ NA STRONIE