Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

dr Jerzy Szczotka

Wykłady 2013 r. | doc

Zaliczenie
Na ocenę 3 - nie trzeba uczestniczyć w wykładach; wystarczy napisać pracę na co najmniej 5 stron tekstu i oddać ją 1 czerwca 2013 r., na jeden z poniższych tematów:

  1. Konwencje międzynarodowe z zakresu własności intelektualnej
  2. Ochrona wzorów użytkowych
  3. Unijna ochrona oznaczeń geograficznych
  4. Czyny nieuczciwej konkurencji w ustawodawstwie polskim
  5. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim

Na wyższą ocenę - spełnienie poniższych warunków:
- uczestnictwo w wykładach
- robienie notatek

SZUKAJ NA STRONIE