Zagrożenia ekologiczne w Europie

prof. dr hab. Stanisław Śladkowski

Temat 1 Człowiek w środowisku | pdf
Temat 2 Problemy bezpieczeństwa i ochrony środowiska - przepisy prawne | pdf
Temat 3 Rodzaje zagrożeń ekologicznych | pdf
Temat 4 Zagrożenia składowaniem odpadów | pdf
Temat 5 Zagrożenia biologiczne, chemiczne, jądrowe | pdf
Temat 6 Zagrożenia antropogeniczne | pdf

Zaliczenie w formie testu na ostatnich zajęciach.

SZUKAJ NA STRONIE