Zasady ustroju politycznego państwa

dr Mariusz Paździor

Oceny z zerówki 2014 | pdf
Pytania z zerówki 2014 | pdf
Kilka najpopularniejszych pytań | doc
Kolejne opracowane pytania | pdf
Zagadnienia egzaminacyjne | pdf
Źródła prawa (od dr. Paździora) | pdf
Modele skargi konstytucyjnej (od dr. Paździora) | pdf
Ściąga 2 | doc
Wykłady z 2008 r. | pdf
Materiały | pdf
Pytania opracowane | doc 1 | doc 2 | doc 3
Ściąga 1 | doc

Zaliczenie
Zaliczenie w formie pisemnej, 2 pytania opisowe.

SZUKAJ NA STRONIE