Zarządzanie zasobami ludzkimi

dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik

Zadania z platformy e-learningowej - rozwiązania w 100% poprawne
Opis stanowiska pracy i profil wymagań osobowych | jpg
Metody analizy pracy | jpg
Metody rekrutacji | jpg 1 | jpg 2 | jpg 3
Metody selekcji | jpg
Kontrakt psychologiczny | jpg
Kryteria oceny | jpg
Techniki oceny pracy | jpg
Analiza potrzeb szkoleniowych | jpg
Ocena efektywności szkoleń | jpg
Formy wynagrodzeń zalety i wady | jpg

Na platformie e-learningowej pojawią się materiały i zadania, które trzeba będzie zrobić. Na koniec dla tych, którzy chcą coś więcej niż 3,5 będzie test zaliczeniowy.

SZUKAJ NA STRONIE